Ta strona, to opowieść o moim świecie muzyki

Muzyka pozwala mi pięknie przeżywać dany mi czas, czerpać z każdego dnia wszystko, co przynosi. Dźwięki są dla mnie natchnieniem, inspiracją do tworzenia, do przekazywania innym tego, co we mnie najbogatsze.

anna kamyk
anna kamyk